Neoporezivi primici radnika od 01.09.2019.g.

Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak (NN 80/19) koji stupa na snagu 01.09.2019.g. povećava se neoporezivi iznos tuzemnih dnevnica za službena putovanja ili rad na terenu sa 170,00 kn na 200,00 kn (više od 12 sati dnevno) te s 85,00 kn na 100,00 kn (za više od 8 sati, a manje od 12 sati dnevno).

Također, propisani su novi neoporezivi primitci koje poslodavci mogu isplaćivati svojim radnicima ili plaćati u ime radnika od 01.09.2019.g.:

  • Novčana paušalna naknada za podmirivanje troškova prehrane radnika – do 5.000,00 HRK godišnje isplatom na račun radnika;
  • Troškovi prehrane radnika nastali za vrijeme radnog odnosa kod poslodavca na temelju vjerodostojne dokumentacije – do 1.000,00 HRK mjesečno pod uvjetom da računi o obavljenim uslugama prehrane glase na poslodavca i da su podmireni bezgotovinskim putem;
  • Troškovi smještaja radnika nastali za vrijeme radnog odnosa kod poslodavca – do visine stvarnih izdataka na temelju vjerodostojne dokumentacije i podmirenih bezgotovinskim putem;
  • Naknade za troškove redovne skrbi djece radnika u ustanovama predškolskog odgoja (vrtići, jaslice) – do visine stvarnih izdataka isplaćene na račun radnika i na temelju vjerodostojne dokumentacije
  • Naknade za podmirivanje troškova ugostiteljskih, turističkih i drugih usluga namijenjenih odmoru radnika prema propisima ministarstva nadležnog za turizam – do 2.500,00 HRK godišnje;

Nabrojeni neoporezivi primici mogu se radnicima isplaćivati od 01.09.2019.g., osim naknade za podmirivanje troškova ugostiteljskih, turističkih i drugih usluga namijenjenih odmoru radnika, koja će se moći isplaćivati nakon stupanja na snagu posebnog propisa Ministarstva turizma RH.

Trebate savjet o porezima?

Start typing and press Enter to search