Drugi paket mjera Vlade RH za pomoć gospodarstvu uslijed epidemije koronavirusa - Fiscalis

12 travnja, 2020

U Narodnim novinama 43/2020 od 08. travnja 2020.g. objavljeni su Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi Općeg poreznog zakona i Pravilnik o rokovima predaje financijskih izvještaja i računovodstvene dokumentacije u posebnim okolnostima te su 06. travnja 2020.g. izmijenjeni uvjeti ostvarivanja potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima Koronavirusom (COVID–19) Hrvatskog zavoda za zapošljavanje koji donose sljedeće novosti:

 

Isplata minimalne plaće od 4.000 kuna neto po radniku

Iznos potpore Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za očuvanje radnih mjesta u sektorima pogođenim koronavirusom koji je za ožujak iznosio 3.250 kuna je povećan i sada iznosi 4.000 kuna neto po radniku koji radi u punom radnom vremenu, odnosno srazmjerni dio po radniku prema broju sati rada u nepunom radnom vremenu za travanj i svibanj 2020. godine.

Korištenje mjere dodatno je omogućeno je i:

 • tvrtkama u likvidaciji ukoliko imaju zaposlenih i podmiruju svoje obveze.
 • tvrtkama koje su registrirale svoju djelatnost i izvršile prijavu u sustav HZMO do 29.02.2020.
 • za sve radnike zaposlene do 19.03.2020.
 • za radnike zaposlene u podružnicama predstavništva stranih tvrtki u Hrvatskoj
 • korisnicima potpore za samozapošljavanje (vlasnici i zaposlenici)
 • poslodavcima koji su tijekom mjeseca ožujka otpustili radnike uz uvjet da ih je poslodavac ponovno prijavio u radni odnos

Ujedno, poduzetnik koji je ostvario mjeru potpore sufinanciranja plaća, biti će oslobođen obveze plaćanja doprinosa za obvezna osiguranja (MIO I stup i zdravstveno) na tih 4.000 kuna, koja iznosi 1.575 kuna po zaposlenom.
Zavod će također temeljem podataka od Porezne uprave izvršiti isplatu doprinosa (MO II stup) Središnjem registru osiguranika razmjerno visini dodijeljene potpore:

 • iznos od 203,12 kn za 3. mjesec po radniku
 • iznos od 250,00 kn za 4. i 5. mjesec po radniku

Za zahtjeve za dodjelu potpore zaprimljene u razdoblju od 08. travnja do 07. svibnja 2020. godine odobravat će se isplate troškova plaće za travanj i svibanj 2020. godine.

Za zahtjeve za dodjelu potpore zaprimljene u razdoblju od 08. svibnja do 07. lipnja 2020. godine odobravat će se isplata troškova plaće za svibanj 2020. godine.

Ovu mjeru mogu koristiti samo poslodavci koji neće otpustiti radnike.

Potpore za očuvanje radnih mjesta izuzete od ovrhe

Sredstva koja je Hrvatski zavod za zapošljavanje isplatio poslodavcima kao potporu za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima koje su pogođene koronavirusom (COVID-19), izuzeta su od ovrhe temeljem odredbe članka 172. stavak 13. Ovršnog zakona.

Oslobođenje od plaćanja poreznih obveza

Mjera se odnosi na obveze poreza i drugih javnih davanja koje dospijevaju od 01.04.2020. do 20.6.2020.

Napomena: oslobođenje se ne odnosi na PDV, carine i trošarine, doprinos za obvezno mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje, porez i prirez utvrđen na konačne dohotke, naknade i davanja na igre na sreću, obveze po ranije sklopljenim upravnim ugovorima te reprogramirane obveze iz predstečajnih i stečajnih postupaka

Poduzetnici kojii imaju prihode manje od 7,5 mil kuna

One tvrtke koje imaju prihode manje od 7,5 milijuna kuna, a imaju pad prihoda veći od 50 posto, biti će u potpunosti oslobođene od plaćanja poreznih obveza (npr. poreza na dobit, dohodak i doprinosa) koje dospijevaju od 01.04.2020. do 20.06.2020..

Poduzetnici koji imaju prihode veće od 7,5 mil kuna

One tvrtke koje imaju prihode veće od 7,5 milijuna kuna, a imaju pad prihoda veći od 50 posto, biti će oslobođene od plaćanja poreznih obveza proporcionalno padu prihoda. To znači npr., ako ste imali pad prihoda 60% onda ćete porezne obveze platiti umanjeno za 60%, odnosno platiti ćete 40% iznosa obveza.

Pritom tih 40% iznosa obveza niste u obvezi plaćanja tri mjeseca (vrijedi odgodni učinak), a nakon toga moguća je obročna otplata do 24 mjeseca.

Međutim, sve tvrtke koje koje imaju pad prihoda između 20 i 50 posto imaju pravo na odgodu i otplatu javnih davanja beskamatno u ratama.

 

Odgoda plaćanja obveze PDV-a

Svi Poduzetnici koji trenutno:

 • utvrđuju obvezu PDV-a prema izdanim računima,
 • nemaju neplaćeni porezi dug veći od 200,00 kn i
 • koji imaju pad prihoda najmanje 20% u odnosu na isti mjesec prethodne godine
 • ili će mu prihodi u naredna tri mjeseca pasti najmanje 20% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine
  moći će podnijeti zahtjev za odgodu plaćanja utvrđene obveze PDV-a, odnosno mogućnost plaćanja obveze PDV-a prema naplaćenim računima.

To znači da se može odgoditi samo dospjela obveza PDV-a koja proizlazi iz razlike utvrđene prema uobičajenom kriteriju izdanih računa i onih koji su u tom razdoblju naplaćeni/plaćeni.

Pisani i obrazloženi zahtjev podnosi se Poreznoj upravi putem sustava ePorezna uz dokaz da dospjela obveza PDV-a proizlazi iz izdanih računa koji nisu naplaćeni i ulaznih računa koji nisu plaćeni.

Ova pravila će vrijediti za obveze PDV-a utvrđene za ožujak, travanj i svibanj 2020. godine. Ako posebne okolnosti potraju duže, rok se može produžiti za još tri mjeseca.

Za vrijeme odgode porezne obveze Poreza uprava neće obračunavati zatezne kamate.

VAŽNO: Nakon isteka razdoblja odgode utvrđene obveze PDV-a – prema naplaćenim izlaznim i plaćenim ulaznim računima (3 mjeseca ili po potrebi još 3 mjeseca) porezni obveznici će trebati u cijelosti podmiriti odgođenu obvezu PDV-a.

Podnositelj zahtjeva koji nije u mogućnosti platiti odgođenu dospjelu poreznu obvezu po njezinom odgođenom dospijeću, može podnijeti zahtjev za obročnom otplatom do 24 mjeseca, bez obračuna kamata uz pisani i obrazloženi zahtjev za obročnu otplatu

Produžuje se rok za podnošenje prijave poreza na dobitak na 30.06.2020.g.

Prijava poreza na dobitak za 2019. godinu podnosi se Poreznoj upravi najkasnije do 30. lipnja 2020. godine.  Navedeno se odnosi i na sve druge obrasce i izvješća koja se podnose uz Prijavu poreza na dobitak.
Obveze javnih davanja koje se utvrđuju na temelju Prijave poreza na dobitak, pripadajućih obrazaca i izvješća, dospijevaju 31. srpnja 2020.

Produljenje roka predaje prijave poreza na dobitak na 30. lipanj  NE odnosi se na one porezne obveznike koji  podnose poreznu prijavu radi otvaranje stečaja, statusne promjene, prestanka poslovanja i dr.

 

Produžuju se rokovi za predaju financijskih izvještaja

GFI za statističke i druge potrebe – 30.06.2020.

Godišnji financijski izvještaji (GFI) Revizijsko izvješće (ako podliježe) – U roku od 8 mjeseci od zadnjeg dana poslovne godine (Ako je poslovna godina jednaka kalendarskoj godini rok je 31.08.2020.)

Konsolidirana GFI i konsolidirano godišnje izvješće zajedno s pripadajućim revizijskom izvješćem – U roku od 10 mjeseci od zadnjeg dana poslovne godine  (Ako je poslovna godina jednaka kalendarskoj godini rok je 31.10.2020.)

Izjava o neaktivnosti za prethodnu poslovnu godinu – 30.06.2020.

 

Naknada koju je FINA zaračunavala za uslugu javne objave financijskih izvještaja je ukinuta

 

_____________________________

Potrebna vam je pomoć? Kontaktirajte nas ovdje.

_____________________________

KONTAKTKontakt podaci
Računovodstvene usluge za vaš uspjeh i uštede u poslovanju.
NAŠ UREDGdje nas možete pronaći?
karta hrvatske linije fiscalis zagreb hrvatska - Copy
Zagreb, Hrvatska
Ul. Damira Tomljanovića Gavrana 11
PRATITE NASFiscalis na mrežama
Pronađite nas na društvenim mrežama i budite uvijek u toku s novim zbivanjima
KONTAKTKontakt podaci
Računovodstvene usluge za vaš uspjeh i uštede u poslovanju
NAŠ UREDGdje nas možete pronaći?
karta hrvatske linije fiscalis zagreb hrvatska - Copy
Zagreb, Hrvatska
Ul. Damira Tomljanovića Gavrana 11
PRATITE NASFiscalis na mrežama
Pronađite nas na društvenim mrežama i budite uvijek u toku s novim zbivanjima

Copyright by Fiscalis. Sva prava pridržana.

Copyright by Fiscalis. All rights reserved.