PROCJENA VRIJEDNOSTI PODUZEĆA

Procjena vrijednosti tvrtke neophodna je u slučaju prodaje tvrtke, prodaje dijela tvrtke, spajanja ili dodatnog ulaganja. Procjena se često radi i u svrhu donošenja bitnih odluka o budućnosti vlasnika tvrtke i same tvrtke.

Modelima procjene utvrđujemo vrijednost poduzeća te svojim korisnicima na jednom mjestu osiguravamo visokokvalitetne informacije o financijskom stanju, poslovanju i poslovnim rizicima.

FINANCIJSKI DUE DILIGENCE

Izraz “Due Diligence”, odnosno dubinsko snimanje, opisuje pažljivo, sustavno i detaljno ispitivanje, pregled i analizu podataka o kandidatu za ulaganje, preuzimanje ili spajanje, ili objavljivanje informacija od strane samog ciljanog objekta. Due Diligence se proteže daleko izvan područja formalne revizije, primjerice, godišnjih financijskih izvještaja ili knjiga trgovanja.

Kod financijskog Due Diligencea naša podrška obično uključuje sljedeće aktivnosti:

  • Analiza financijskog stanja
  • Vrednovanje značajnih računovodstvenih dokumenata u smislu procjene i računovodstvenih promjena
  • Ispitivanje ugovora sklopljenih s kupcima, dobavljačima i zaposlenicima s obzirom na njihov utjecaj na imovinu, financije i prihod ciljanog društva
  • Dobivanje rezultata bitnih za kupoprodajnu cijenu, npr. EBITDA i EBIT
  • Analiza prihoda od prodaje i marža prema sektorima društva
  • Ispitivanje postojećih financijskih prognoza i određivanje alternativa
  • Utvrđivanje mogućih prepreka

KONTAKTIRAJTE NAS

DUE DILIGENCE

Start typing and press Enter to search