Dvojno iskazivanje cijena - Što to znači za poduzetnike?

19 lipnja, 2022

Dvojno iskazivanje cijena proizvoda i usluga u kunama i eurima bit će ključna mjera za zaštitu potrošača u postupku uvođenja eura u svrhu sprječavanja manipulacije nerealnim tečajem i neopravdanog podizanja cijena.

Osim toga, dvojno iskazivanje omogućit će potrošačima da se lakše priviknu na cijene i druge novčane vrijednosti iskazane u eurima.

 

Kada počinje dvojno iskazivanje cijena i koliko će trajati?

Obvezno dvojno iskazivanje cijena u kunama i eurima započet će 05.09.2022.g. i trajat će sve do kraja 2023. godine.

Dvojno iskazivanje cijena robe i usluga mora biti jasno, čitljivo i lako uočljivo uz isticanje fiksnog tečaja konverzije.

 

Koji će se tečaj koristiti za konverziju kuna u euro?

Fiksni tečaj konverzije Vijeće EU će objaviti otprilike šest mjeseci prije datuma uvođenja eura i to je tečaj po kojem će se preračunavati kunske vrijednosti u eurske. Fiksni tečaj konverzije najvjerojatnije će iznositi 7,53450 kune za jedan euro, a službeno će biti u upotrebi od datuma uvođenja eura.

 

Tko sve mora dvojno iskazivati cijene?

Obveza dvojnog iskazivanja cijena u kunama i eurima odnosi se isključivo na poduzetnike koji prodaju svoje proizvode i usluge direktno potrošačima (B2C) u RH.

Dvojno iskazivanje cijena za trgovačke ugovore, odnosno poduzetnike koji posluju s drugim poduzetnicima (B2B) neće biti obvezno. Isto se odnosi i na interne račune, razne evidencije i izvještaje prema javnim tijelima.

Također, poduzetnici koji izdaju račune prema državnim institucijama (B2G) nemaju obvezu dvojnog iskazivanja cijena.

 

Pravila dvojnog iskazivanja cijena

Dvostruke cijene proizvoda i usluga morat će biti istaknute na jasan, čitljiv, vidljiv i lako uočljiv način u euru i kuni uz obvezno navođenje fiksnog tečaja konverzije i sukladno pravilima za preračunavanje i zaokruživanje:

 • u poslovnoj prostoriji na prodajnom mjestu ili na robi odnosno na cjeniku ako se radi o usluzi
 • na internetskoj stranici
 • u ponudi ili ugovoru na trajnom mediju
 • u obavijesti koja se potrošaču daje prije ili tijekom sklapanja ugovora izvan poslovne prostorije i ugovora na daljinu
 • u opomeni i drugoj obavijesti o nepodmirenom dugu koja se dostavlja potrošaču, ukupan iznos duga
 • putem drugih oblika iskazivanja cijena
 • tijekom oglašavanja u bilo kojem obliku kojim se nudi prodaja robe ili usluge (npr. na letcima i katalozima, TV oglasima, oglasnim panoima, društvenim mrežama, mobilnim aplikacijama te u drugim medijima)

Iznimno, obveza dvojnog iskazivanja cijene robe i usluge ne odnosi se na oglašavanje putem radijskih programa i glasovnih poruka u ostalim oblicima oglašavanja (npr. TV oglasi)  gdje se informacije o cijeni prenose slušno tzv. „voice over“.

 

Iznimke od dvojnog iskazivanja

Prilikom iskazivanja dvojnih cijena predviđene su i određene iznimke.

1)  Od iskazivanja dvostrukih cijena pošteđeni su poslovni subjekti kada prodaju robu i pružaju usluge na neki od sljedećih načina:

 • putem automata
 • na štandu i klupi na tržnici na malo
 • na štandu i klupi izvan tržnice na malo
 • na štandu i klupi unutar trgovačkog centra i ustanove
 • putem kioska
 • pokretnom prodajom
 • u proizvodnom objektu obiteljskog poljoprivrednoga gospodarstava i u objektu privatnog iznajmljivača koji pruža ugostiteljsku uslugu u domaćinstvu
 • u proizvodnom objektu pravne ili fizičke osobe koja posjeduje povlasticu za akvakulturu ili povlasticu za uzgoj ribe i drugih morskih organizama
 • prigodnom prodajom na sajmu, izložbi i slično
 • u spremištu, trapilištu i slično koji prodaje poljoprivredni sadni materijal

2)  Od obveze dvojnog iskazivanja cijena gdje bi isto uzrokovalo nerazmjerne troškove poduzetnicima izuzeti su i:

 • totem benzinske postaje, fiksni panel i ostali fiksni stupovi s iskazanom cijenom, agregat i električna punionica
 • TV sučelje u svrhu prodaje usluge
 • zaslon blagajne i samoposlužni uređaj za prodaju robe i usluge
 • kupon za popust i kupon u vrijednosti vraćene robe
 • uređaj za samoočitavanje cijene u trgovini
 • igre na sreću
 • zabavne igre
 • iznos cijene zrakoplovne karte
 • iznos cijene na vagi i naljepnica s vaganom cijenom

3)  Također, dvojno iskazivanje cijena nije obavezno za:

 • povratne naknade na ambalaži
 • cijenu otisnutu na knjizi i drugoj periodičkoj publikaciji
 • vrijednost otisnutu na državnom biljegu
 • vrijednost otisnutu na poštanskoj marki
 • vrijednost iskazanu za unaprijed plaćenu elektroničku komunikacijsku uslugu
 • vrijednost iskazanu na kartici za javnu telefonsku govornicu
 • vrijednost otisnutu na ambalaži SIM kartice
 • vrijednost otisnutu na poklon kartici i vrijednosnoj kartici
 • cijenu otisnutu na ulaznici
 • cijenu otisnutu na karti za uslugu putničkog prijevoza
 • iznose u carinskim deklaracijama

No, bez obzira na ova izuzeća od dvojnog iskazivanja, prilikom prodaje roba i usluga ukupna cijena na računu će morati biti iskazana dvojno – iznos za plaćanje treba biti naznačen u obje valute.

 

Dvojno iskazivanje na računu                    

Svi poslovni subjekti dužni su u razdoblju dvojnog iskazivanja i pri izdavanju fiskaliziranog računa potrošaču dvojno iskazati samo ukupan iznos uz prikaz fiksnog tečaja konverzije. Isto vrijedi i za ponude, narudžbenice i sl.

Prema tome, blagajne i naplatni uređaji morat će biti prilagođeni za dvojno iskazivanje iznosa kako bi na računima ukupan iznos bio iskazan u obje valute.

S druge strane, POS uređaje koji se nalaze na blagajnama neće biti potrebno posebno prilagođavati jer će obveza dvojnog iskazivanja bit zadovoljena na glavnom računu.  Točnije, nije nužno dvojno iskazati iznos na ekranu POS uređaja, niti na ispisanom slipu (potvrdi o uplati) jer će obveza dvojnog iskazivanja biti zadovoljena iskazivanjem ukupnog iznosa na glavnom računu.

Način na koji će dvojni iznosi biti prikazani na računu ostavlja se na izbor poslovnom subjektu.

 

Dvojno iskazivanje pri isplati plaća                        

Svi poslodavci, počevši od plaće za kolovoz koja se isplaćuje u rujnu, dužni su na platnim listama iskazati neto svotu plaće koju je radnik primio u eurima i kunama uz navođenje fiksnog tečaja konverzije.

Isto vrijedi i za sve druge naknade i primitke koje se isplaćuju radniku (npr. naknada za prijevoz, božićnica).

Ako se istovremeno isplaćuju i plaća i druge naknade, dvojno se mora iskazati samo ukupan iznos za isplatu.

Iznimno od obveze dvojnog iskazivanja izuzima se putni nalog.

 

Moraju li se mijenjati ugovori o radu?

Uvođenje eura temelji se na načelu neprekidnosti svih pravnih instrumenata u kojima je navedena kuna, što znači da svi pravni dokumenti u kojima se navodi kuna ostaju na snazi pod istim uvjetima kao da nije bilo promjene državne valute.

To znači da se ugovori o radu neće morati mijenjati zbog uvođenja eura.

Iznosi koji su u ugovorima navedeni u kunama smatraju se iznosima u eurima preračunato prema fiksnom tečaju konverzije i zaokruženo na dvije decimale prema propisanim pravilima zaokruživanja.

 

____________________________

Želite više informacija o ovoj temi? Kontaktirajte nas ovdje.

_____________________________

KONTAKTKontakt podaci
Računovodstvene usluge za vaš uspjeh i uštede u poslovanju.
NAŠ UREDGdje nas možete pronaći?
karta hrvatske linije fiscalis zagreb hrvatska - Copy
Zagreb, Hrvatska
Ul. Damira Tomljanovića Gavrana 11
PRATITE NASFiscalis na mrežama
Pronađite nas na društvenim mrežama i budite uvijek u toku s novim zbivanjima
KONTAKTKontakt podaci
Računovodstvene usluge za vaš uspjeh i uštede u poslovanju
NAŠ UREDGdje nas možete pronaći?
karta hrvatske linije fiscalis zagreb hrvatska - Copy
Zagreb, Hrvatska
Ul. Damira Tomljanovića Gavrana 11
PRATITE NASFiscalis na mrežama
Pronađite nas na društvenim mrežama i budite uvijek u toku s novim zbivanjima

Copyright by Fiscalis. Sva prava pridržana.

Copyright by Fiscalis. All rights reserved.