Evidencija radnog vremena za direktore - Fiscalis

15 studenoga, 2023

 

EVIDENCIJA RADNOG VREMENA ZA DIREKTORE

 

Svi poduzetnici dobro znaju da za svoje zaposlenike moraju voditi evidencije o radnom vremenu. Osim što je to propisano Zakonom o radu (čl.5.) isto je i podloga za obračun plaće, praćenje korištenja godišnjih odmora, bolovanja i sl. pa samim time i vrlo korisna stvar.

Podaci koje treba sadržavati evidencija o radnom vremenu utvrđeni su Pravilnikom o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima (čl.8.). Najvažniji podatak je naravno radno vrijeme.

Kada je radno vrijeme radnika unaprijed utvrđeno ugovorom o radu ili rasporedom (npr. od 9h do 17h) lako je bilježiti i voditi evidenciju o radnom vremenu.

Ali, kako evidentirati radno vrijeme direktora koji su ujedno i zaposlenici, za koje zbog posebnosti njihova posla, radno vrijeme nije moguće mjeriti ili unaprijed odrediti ili svoje radno vrijeme određuju samostalno.

Upravo za ovakve slučajeve, Zakonodavac je predvidio iznimku te oslobodio direktore vođenja evidencija o radnom vremenu, ali naravno uz određene uvjete.

 

UVJETI ZA OSLOBOĐENJE OD VOĐENJA EVIDENCIJE RADNOG VREMENA ZA DIREKTORE

Prvi uvjet je da direktor koji je ujedno i zaposlenik, zbog posebnosti poslova koje obavlja, svoje radno vrijeme određuje samostalno.

Drugi uvjet je da direktor ima status rukovodeće osobe. Pritom, rukovodećom osobom smatra se radnik koji ispunjava kumulativno ova 4 uvjeta:

  • ovlašten je voditi poslove poslodavca,
  • ovlašten je samostalno zaključivati pravne poslove u ime i za račun poslodavca,
  • kojem raspored radnog vremena nije moguće unaprijed odrediti i
  • koji o tom rasporedu samostalno odlučuje (čl. 88. Zakona o radu)

Treći uvjet je da je direktor s poslodavcem ugovorio samostalnost u određivanju svog radnog vremena te dnevnog i tjednog odmora.

Drugim riječima, da bi direktori bili oslobođeni vođenja evidencije o radnom vremenu u svom ugovoru o radu moraju imati definiran status rukovodećeg osoblja koji svoje radno vrijeme određuje samostalno (čl. 13. Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima).

 

MOGU LI I DRUGI ZAPOSLENICI IMATI OSLOBOĐENJE OD VOĐENJA EVIDENCIJE RADNOG VREMENA

Mogućnost izuzeća od vođenja evidencije radnog vremena može se primijeniti i na druge kategorije zaposlenika nekog poduzeća. U tom slučaju, pored ugovaranja samostalnosti u određivanju radnog vremena mora biti ispunjen i uvjet da se radi o poslovima, na kojima zbog njihove posebnosti, radno vrijeme nije moguće mjeriti ili unaprijed odrediti ili ga radnici određuju samostalno (čl. 88. Zakona o radu). Takvi poslovi su npr. poslovi trgovačkog putnika ili radnika člana obitelji poslodavca fizičke osobe koji živi u zajedničkom kućanstvu s poslodavcem i koji u radnom odnosu obavlja određene poslove za poslodavca.

Dakle, ako je zaposleniku moguće mjeriti ili unaprijed odrediti raspored radnog vremena, izuzeće od vođenja evidencije radnog vremena na njega se ne može primijeniti.

Treba imati na umu da je ugovorena samostalnost u određivanju radnog vremena način rada u kojem se ne radi unutar definiranog radnog vremena, nego slobodno, po odluci samog radnika. Posljedica toga je izuzeće od obveze vođenja evidencije radnog vremena, ali i plaća koja ne ovisi izravno o radnom vremenu i broju odrađenih sati. U tom slučaju, prekovremeni rad, noćni i rad nedjeljom ne plaćaju se dodatno.

TREBA LI SE VODITI EVIDENCIJA O GODIŠNJEM ODMORU I BOLOVANJU

Obzirom da se izuzimanje od vođenja evidencija radnog vremena odnosi samo na radno vrijeme, tjedni i dnevni odmor, postavlja se pitanje treba li evidentirati druge okolnosti koje proizlaze iz radnog odnosa.

Nameće se zaključak da bi poslodavac i kod ugovorene samostalnosti s radnikom ipak morao voditi evidencije o bolovanju, godišnjem odmoru, plaćenom i neplaćenom dopustu, vremenu provedenom u štrajku i drugim sličnim okolnostima jer su to prava koja se ugovaranjem samostalnosti u određivanju radnog vremena ne mogu isključiti i na koja radnici imaju pravo.

 

KAZNE ZA NEVOĐENJE EVIDENCIJE O RADNOM VREMENU

Nevođenje evidencije o radnicima i radnom vremenu ili ako se ne vodi na propisan način predstavlja najteži prekršaj poslodavca za koji možete platiti i do 13.270 eura kazne.

 

___________________________

Želite više informacija o ovoj temi? Kontaktirajte nas ovdje.

_____________________________

 

KONTAKTKontakt podaci
Računovodstvene usluge za vaš uspjeh i uštede u poslovanju.
NAŠ UREDGdje nas možete pronaći?
karta hrvatske linije fiscalis zagreb hrvatska - Copy
Zagreb, Hrvatska
Ul. Damira Tomljanovića Gavrana 11
PRATITE NASFiscalis na mrežama
Pronađite nas na društvenim mrežama i budite uvijek u toku s novim zbivanjima
KONTAKTKontakt podaci
Računovodstvene usluge za vaš uspjeh i uštede u poslovanju
NAŠ UREDGdje nas možete pronaći?
karta hrvatske linije fiscalis zagreb hrvatska - Copy
Zagreb, Hrvatska
Ul. Damira Tomljanovića Gavrana 11
PRATITE NASFiscalis na mrežama
Pronađite nas na društvenim mrežama i budite uvijek u toku s novim zbivanjima

Copyright by Fiscalis. Sva prava pridržana.

Copyright by Fiscalis. All rights reserved.