Kada je poslodavac oslobođen plaćanja doprinosa na plaću | Fiscalis

17 svibnja, 2020

Postoje određeni uvjeti i okolnosti koji mogu zapošljavanje novih radnika učiniti povoljnijim. Njihovom realizacijom možete ostvariti porezne uštede i olakšati ovaj financijski zahtjevan proces, kao i poboljšati uvjete koje možete ponuditi radnicima. U ovom članku saznajte kako kao poslodavac ostvariti oslobođenje plaćanja doprinosa na plaću.

Prilikom sklapanja ugovora o radu, moguće je koristiti oslobođenja od obveze obračunavanja i uplate doprinosa na plaću, a to iznosi nemalih 16,5%, a odnosi se na doprinos za zdravstveno osiguranje.

Na snazi su oslobođenja od obveze uplate doprinosa na plaću za tri skupine osoba: osobe koje se prvi puta zapošljavaju, mlade osobe te djeca smrtno stradalih ili nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata.

 

Prvo zaposlenje osobe

Osobe koje se prvi puta zapošljavaju imaju pravo na oslobođenje plaćanja doprinosa u trajanju od godine dana. Takve osobe do dana sklapanja ugovora o radu nemaju evidentiran radni stažu u mirovinskom osiguranju bez obzira na životnu dob. Također, u obzir dolaze i osobe koje imaju do 8 dana staža po osnovi drugog dohotka. Pritom, ugovor o radu ne mora biti sklopljen na neodređeno vrijeme te se ovo oslobođenje može koristiti i za radnike s ugovorom na određeno vrijeme.

Kako bi se olakšica mogla koristiti potrebno je imati dokaz o statusu osiguranika iz kojega je vidljivo da je riječ o osobi koja do početka osiguranja po prijavi tog poslodavca nema evidentiran staž u mirovinskom osiguranju koji izdaje Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje.

 

Mlade osobe do 30 godina

Poslodavac koji od 1. siječnja 2015. zaposli mladog radnika za tog je radnika oslobođen plaćanja doprinosa na plaću do pet godina. Olakšicom se mogu koristiti svi poslodavci, neovisno o pravnom obliku organiziranja i neovisno o broju radnika koje zapošljavaju.

Kako bi se olakšica mogla koristiti potrebno je kumulativno ispuniti sljedeće uvjete:

  • na dan početka radnog odnosa radnik mora biti mlađi od trideset godina
  • radnik se zapošljava na neodređeno vrijeme (puno ili nepuno radno vrijeme)
  • radnik nije prethodno kod istog poslodavca bio zaposlen na neodređeno vrijeme

Uz ispunjavanje propisanih uvjeta, navedenu olakšicu moguće je koristiti i za radnike s kojima je prethodno kod istog poslodavca bio sklopljen ugovor na određeno vrijeme, za osobe za koje je prethodno korišteno oslobođenje za prvo zapošljavanje te za osobe koje su kod istog poslodavca bile na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa.

Trajanje olakšice i prekidi olakšica traje najdulje pet godina. Ako u tih pet godina radnik bude opravdano spriječen za rad zbog korištenja prava na porodiljni i roditeljski dopust ili zbog dragovoljnog služenja vojnog roka te ako mu je prije isteka pet godina radni odnos mirovao, to vrijeme produljuje pravo poslodavca na oslobođenje od doprinosa na plaću.

 

Djeca smrtno stradalih hrvatskih branitelja

Djeca smrtno stradalih ili nestalih hrvatskih branitelja također mogu koristiti oslobođenje od plaćanja doprinosa na plaću i to u trajanju do maksimalno 5 godina. Važno je da osoba ima više od 29 godina starosti i da se s poslodavcem sklopi ugovor na neodređeno vrijeme. Pritom zaposlenik ne smije imati prethodno sklopljen ugovor na neodređeno vrijeme s istim poslodavcem, s kojim sada sklapa dogovor.

 

Oslobođenje od doprinosa na plaću primjenjuje se samo pri obračunu doprinosa na mjesečnu plaću koja je određena ugovorom o radu, pravilniku o radu, kolektivnom ugovoru ili posebnom propisu i ne odnosi se na doprinose koji se obračunavaju na isplate ostalih primitaka uz plaću – kao što su naknade i potpore isplaćene u svotama koje prelaze propisane neoporezive iznose, bonusi, godišnje nagrade, premije životnog i dopunskog zdravstvenog osiguranja i drugi primici koji se u pravilu isplaćuju povremeno. Pri isplati takvih primitaka u dijelu koji podliježe plaćanju doprinosa poslodavac nema pravo na oslobođenje od doprinosa na plaću.

 

_____________________________

Potrebna vam je pomoć? Kontaktirajte nas ovdje.

_____________________________

KONTAKTKontakt podaci
Računovodstvene usluge za vaš uspjeh i uštede u poslovanju.
NAŠ UREDGdje nas možete pronaći?
karta hrvatske linije fiscalis zagreb hrvatska - Copy
Zagreb, Hrvatska
Ul. Damira Tomljanovića Gavrana 11
PRATITE NASFiscalis na mrežama
Pronađite nas na društvenim mrežama i budite uvijek u toku s novim zbivanjima
KONTAKTKontakt podaci
Računovodstvene usluge za vaš uspjeh i uštede u poslovanju
NAŠ UREDGdje nas možete pronaći?
karta hrvatske linije fiscalis zagreb hrvatska - Copy
Zagreb, Hrvatska
Ul. Damira Tomljanovića Gavrana 11
PRATITE NASFiscalis na mrežama
Pronađite nas na društvenim mrežama i budite uvijek u toku s novim zbivanjima

Copyright by Fiscalis. Sva prava pridržana.

Copyright by Fiscalis. All rights reserved.