Kamate na zajmove između povezanih osoba 2021. | Fiscalis

16 veljače, 2021
kamate između povezanih osoba fiscalis računovodstvo 2021

Kamate odnosno kamatna stopa na zajmove između povezanih osoba podrazumijevaju onu kamatnu stopu koja bi se, za potrebe oporezivanja dobiti, trebala zaračunavati na zajmove između rezidenta i nerezidenta koji su povezane osobe (čl. 14. Zakona o porezu na dobit, NN 177/04-138/20). Isto vrijedi i u slučaju zajmova između povezanih osoba koje su obje rezidenti, ali samo pod određenim uvjetima.

Kamatna stopa na zajmove između povezanih osoba za 2021. godinu iznosi 3% godišnje.

Tko su povezane osobe?

Za potrebe obračuna kamata na zajmove povezanim osobama smatraju se osobe od kojih je jedna rezident, a druga nerezident i kod kojih jedna sudjeluje izravno ili neizravno u upravi, nadzoru ili kapitalu druge osobe ili iste osobe sudjeluju izravno ili neizravno u upravi, nadzoru ili kapitalu društva. Povezane osobe mogu biti fizičke ili pravne.

Međutim, povezane osobe mogu biti i rezidenti, a povezanim osobama rezidentima smatraju se samo one osobe kod kojih jedna od njih ima:

  • povlašteni porezni status jer plaća porez na dobit po stopama koje su niže od propisane stope ili je oslobođena od plaćanja poreza na dobit
  • ima pravo na prijenos poreznog gubitka

Koliko iznosi kamatna stopa na zajmove između povezanih osoba?

Ministarstvo financija krajem svake godine Odlukom objavljuje visinu kamatne stope na zajmove između povezanih osoba koja će se koristiti u narednom poreznom razdoblju.

Za 2021. godinu objavljena je Odluka (NN br. 145/20) kojom se utvrđuje kamata od 3% godišnje na zajmove između povezanih osoba, a koja će se primjenjivati za cijelu 2021. godinu.

Prema tome, kamatna stopa na zajmove između povezanih osoba za 2021. godinu iznosi 3% godišnje.

Može li se ugovoriti kamata niža od propisane za povezane osobe?

S motrišta poreza na dobit propisana kamatna stopa između povezanih osoba je najmanja kamatna stopa koja bi se trebala obračunati kada poduzetnik daje zajam povezanoj osobi nerezidentu ili rezidentu sa povlaštenim poreznim statusom.

Isto tako, ta kamatna stopa bi trebala biti najviša obračunata na primljene zajmove od povezanih osoba.

Stoga, poduzetnici mogu ugovoriti višu ili nižu kamatu od one propisane Odlukom za svako pojedino porezno razdoblje ili čak mogu ugovoriti beskamatni zajam.

U tom slučaju, kao porezno prihvatljiva kamata uzima se ona propisana, a za 2021.g. ona iznosi 3%.

To znači da će, u slučaju danog zajma povezanoj osobi, razlika između manje zaračunate i propisane kamate predstavljati povećanje porezne osnovice prilikom utvrđivanja godišnjeg poreza na dobit.

Isto tako, razlika više zaračunate kamate od propisane u slučaju primljenog zajma od povezane osobe će predstavljati povećanje porezne osnovice prilikom utvrđivanja godišnjeg poreza na dobit.

Treba li obračunati i platiti porez prilikom isplata kamata na primljene zajmove?

Sukladno čl. 31. Zakona o porezu na dobit prilikom isplata kamata obračunatih na primljene zajmove od povezane osobe nerezidenta potrebno je platiti porez po odbitku.

Porez po odbitku na isplatu kamata iznosi 15%, a obveznik uplate poreza je isplatitelj u trenutku isplate kamata.

Međutim, uz određene uvjete primjenjuje se oslobođenje od obračuna poreza po odbitku. Ovo su uvjeti:

  • povezane osobe ugovaratelji zajma su iz različitih država članica EU
  • primatelj kamata je porezni obveznik u svojoj državi članici, a isplatitelj o tome ima potvrdu mjerodavnog poreznog tijela
  • primatelj kamata je organiziran kao trgovačko društvo u skladu s pravom zemlje sjedišta
  • primatelj ili isplatitelj kamata imaju najmanje 25% vlasništva u kapitalu drugoga u neprekidnom trajanju od 24 mjeseca

Zatezne kamate između povezanih osoba

Neovisno o tome je li ih zaračunalo tuzemno ili inozemno povezano društvo i neovisno o stopi po kojoj su zaračunate, zatezne kamate između povezanih osoba su uvijek porezno nepriznati trošak za dužnika.

KONTAKTKontakt podaci
Računovodstvene usluge za vaš uspjeh i uštede u poslovanju.
NAŠ UREDGdje nas možete pronaći?
karta hrvatske linije fiscalis zagreb hrvatska - Copy
Zagreb, Hrvatska
Ul. Damira Tomljanovića Gavrana 11
PRATITE NASFiscalis na mrežama
Pronađite nas na društvenim mrežama i budite uvijek u toku s novim zbivanjima
KONTAKTKontakt podaci
Računovodstvene usluge za vaš uspjeh i uštede u poslovanju
NAŠ UREDGdje nas možete pronaći?
karta hrvatske linije fiscalis zagreb hrvatska - Copy
Zagreb, Hrvatska
Ul. Damira Tomljanovića Gavrana 11
PRATITE NASFiscalis na mrežama
Pronađite nas na društvenim mrežama i budite uvijek u toku s novim zbivanjima

Copyright by Fiscalis. Sva prava pridržana.

Copyright by Fiscalis. All rights reserved.