Naknada za nezapošljavanje osoba s invaliditetom za 2021. godine

21 siječnja, 2021

Novčanu naknadu u slučaju nezapošljavanja osoba s invaliditetom plaća svaki poduzetnik koji ne zapošljava dovoljan broj osoba s invaliditetom, a to je obvezan prema Zakonu o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13 – 32/20)

Novčana naknada za 2021.g. iznosi 850,00 kn za jedno kvotno nezapošljavanje.

Koji poslodavci su obvezni zaposliti osobe s invaliditetom?

Svi poslodavci, osim u daljnjem tekstu navedenih izuzetaka, bez obzira koju djelatnost obavljaju, dužni su zaposliti određeni broj osoba s invaliditetom ako zapošljavaju najmanje 20 radnika.

Broj osoba s invaliditetom koje poduzetnik treba zaposliti (kvota) određuje se u visini od 3% u odnosu na ukupan broj zaposlenika na kraju svakog mjeseca.

Pod ukupan broj radnika podrazumijevaju se svi radnici zaposleni na puno i nepuno radno vrijeme, radnici koji su na porodiljnom, roditeljskom dopustu ili bolovanju.

Iznimno, sezonski radnici zaposleni na određeno vrijeme i radnici koji rade putem agencija za zapošljavanje ne računaju pri određivanju ukupnog broja radnika.

Tako npr. poslodavac koji zapošljava 35 radnika dužan je zaposliti jednu osobu s invaliditetom da bi ispunio kvotu (35 x 3% = 1.05).

Međutim, ukoliko poslodavac ne ispuni kvotu odnosno ne zaposli određeni broj osoba s invaliditetom dužan je platiti novčanu naknadu zbog nezapošljavanje osoba s invaliditetom.

Koliko iznosi naknada za nezapošljavanje invalida?

Naknada zbog neispunjavanja kvote odnosno nezapošljavanja osoba s invaliditetom za 2021.g. iznosi 850,00 kn mjesečno za svaku osobu koju se trebalo zaposliti. Naknada se plaća krajem svakog mjeseca za prethodni mjesec na račun Državnog proračuna IBAN HR1210010051863000160 s naznakom modela za plaćanje HR68 5118-OIB.

Koji poslodavci ne moraju zapošljavati osobe s invaliditetom?

Ipak, neki su poslodavci izuzeti od ove obveze iako imaju više od 20 zaposlenika, a to su:

  • Strana diplomatska i konzularna predstavništva
  • Predstavništva stranih osoba
  • Integrativne i zaštitne radionice
  • Novoosnovana firma i to najdulje 24 mjeseca od dana početka rada.
  • Poslodavci u sektoru proizvodnje tekstila, odjeće, kože, drva i namještaja (vrijedi od 01.04.2020.)

Koji su poticaji za zapošljavanje osoba s invaliditetom?

Kako bi se stimuliralo poslodavce na zapošljavanje osoba s invaliditetom Zavod za zapošljavanje OSI isplaćuje poslodavcima poticaje za takvo zapošljavanje.

Najčešće mjere poticaja za poslodavce su:

  • subvencija plaće osoba s invaliditetom u iznosu od 10% do 70% minimalne plaće utvrđene posebnim propisom, a koja za 2021.g. iznosi 4.250 kn
  • nadoknada uplaćenog doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje
  • potpora za održivost samozapošljavanja osoba s invaliditetom u iznosu od 1.000 kn mjesečno
  • novčana nagrada za one poslodavce koji zapošljavaju više osoba s invaliditetom nego što je to dužan u iznosu od 30% minimalne plaće mjesečno za svakog zaposlenog iznad propisane kvote

Dodatne mjere i poticaje poslodavcima te uvjete i načine ostvarivanja navedeni su u Pravilniku o poticajima pri zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 145/20).

 

_____________________________

Želite više informacija o ovoj temi? Kontaktirajte nas ovdje.

_____________________________

 

KONTAKTKontakt podaci
Računovodstvene usluge za vaš uspjeh i uštede u poslovanju.
NAŠ UREDGdje nas možete pronaći?
karta hrvatske linije fiscalis zagreb hrvatska - Copy
Zagreb, Hrvatska
Ul. Damira Tomljanovića Gavrana 11
PRATITE NASFiscalis na mrežama
Pronađite nas na društvenim mrežama i budite uvijek u toku s novim zbivanjima
KONTAKTKontakt podaci
Računovodstvene usluge za vaš uspjeh i uštede u poslovanju
NAŠ UREDGdje nas možete pronaći?
karta hrvatske linije fiscalis zagreb hrvatska - Copy
Zagreb, Hrvatska
Ul. Damira Tomljanovića Gavrana 11
PRATITE NASFiscalis na mrežama
Pronađite nas na društvenim mrežama i budite uvijek u toku s novim zbivanjima

Copyright by Fiscalis. Sva prava pridržana.

Copyright by Fiscalis. All rights reserved.