Nove izmjene Ovršnog zakona: Od ovrha se izuzimaju božićnica, uskrsnica, regres i topli obrok

8 prosinca, 2020

Zbog smanjenja gospodarske aktivnosti uzrokovane epidemijom koronavirusa koje je posljedično dovelo do gubitka radnih mjesta te do otežanog podmirenja tekućih obveza građana, Sabor RH je izglasao Izmjene i dopune Ovršnog zakona (NN br. 131/20) kojima se smanjuju troškovi ovršnih postupaka, uvodi elektronička komunikacija te se od ovrha izuzimaju božićnica, uskrsnica, regres, topli obrok i drugi primitci.

Izmjene i dopune su stupile na snagu 28. studenoga 2020. godine.

Na već izuzeta primanja od ovrhe koja se mogu isplatiti na zaštićeni račun:

 • primanja po osnovi zakonskoga uzdržavanja
 • naknade štete nastale zbog narušenja zdravlja ili smanjenja, odnosno gubitka radne sposobnosti
 • naknade štete za izgubljeno uzdržavanje zbog smrti davatelja uzdržavanja
 • naknade zbog tjelesnoga oštećenja
 • socijalne naknade
 • primanja po osnovi privremene nezaposlenosti
 • dječji doplatak
 • stipendije i pomoći učenicima i studentima
 • naknada za rad osuđenika
 • primanja po osnovi odličja i priznanja
 • rodiljne i roditeljske naknade
 • utvrđeni iznosi za uzdržavanje djeteta uplaćeni na poseban račun kod banke
 • troškovi prijevoza na posao i nadoknade troškova za službeno putovanje
 • dar za djecu do 15. godine života
 • potpore za novorođenče
 • naknada za saniranje posljedica štete od katastrofa i elementarnih nepogoda
 • potpore zbog invalidnosti radnika i neprekidnog bolovanja radnika duljeg od 90 dana
 • potpore za slučaj smrti radnika i smrti člana uže obitelji radnika

Dopunom čl. 172 Ovršnog zakona sada su od ovrhe dodatno izuzeti, do propisanog neoporezivog iznosa:

 • prigodne nagrade (božićnica, uskrsnica, regres)
 • novčane paušalne naknade za podmirivanje troškova prehrane radnika
 • novčane nagrade za radne rezultate
 • jubilarne nagrade
 • dodijeljena bespovratna sredstva odnosno potpore ili financijski instrumenati u svrhu provedbe projekata, koji se financiraju iz nacionalnih sredstava i/ili proračuna Europske unije
 • novčane naknade žrtvama kaznenih djela nasilja počinjenih s namjerom
 • dnevnice za službena putovanja u tuzemstvu i inozemstvu
 • terenski i pomorski dodatak
 • naknada za pričuvnike pozvane na izvršavanje vojne obveze
 • sindikalne socijalne pomoći
 • sredstva predstavnika nacionalnih manjina koja se koriste za ostvarivanje manjinskih prava
 • nagrade učenicima i studentima te troškovi sufinanciranja kupnje udžbenika učenicima
 • sportske stipendije za sportaše s invaliditetom
 • ostala primanja izuzeta od ovrhe po posebnim propisima

 

_____________________________

Potrebna vam je pomoć? Kontaktirajte nas ovdje.

_____________________________

 

KONTAKTKontakt podaci
Računovodstvene usluge za vaš uspjeh i uštede u poslovanju.
NAŠ UREDGdje nas možete pronaći?
karta hrvatske linije fiscalis zagreb hrvatska - Copy
Zagreb, Hrvatska
Ul. Damira Tomljanovića Gavrana 11
PRATITE NASFiscalis na mrežama
Pronađite nas na društvenim mrežama i budite uvijek u toku s novim zbivanjima
KONTAKTKontakt podaci
Računovodstvene usluge za vaš uspjeh i uštede u poslovanju
NAŠ UREDGdje nas možete pronaći?
karta hrvatske linije fiscalis zagreb hrvatska - Copy
Zagreb, Hrvatska
Ul. Damira Tomljanovića Gavrana 11
PRATITE NASFiscalis na mrežama
Pronađite nas na društvenim mrežama i budite uvijek u toku s novim zbivanjima

Copyright by Fiscalis. Sva prava pridržana.

Copyright by Fiscalis. All rights reserved.