OBRAČUN PLAĆA

Ako vam obračun plaća troši značajnu količinu vremena i energije, dozvolite Fiscalisu da vodi brigu o tomu, tako da možete potrošiti svoje vrijeme na vašu osnovnu poslovnu aktivnost. U Fiscalisu, osiguravamo točne i pravovremene isplate plaća. Vodimo brigu o vašim poreznim izračunima i u toku smo sa svim promjenama iz područja poreznog i radnog zakonodavstva.

Fiscalis nudi prilagođene usluge obračuna plaća, sa potencijalom za uštedu 30% vaših dosadašnjih troškova obračuna plaća.

Obračun plaća obuhvaća:

 • obračun mjesečne plaće za svakog zaposlenika, premija (bonusa) odnosno dodataka na plaću, poreza, prireza i obveznih doprinosa te obustava i naknada umjesto plaća kao i refundacija naknada te ostalih primanja koja imaju obilježje dohotka od nesamostalnog rada (bolovanja, godišnji odmori)
 • obračun autorskih honorara, naknada po ugovorima o djelu, ugovorima studentskog servisa, naknada članovima nadzornih odbora
 • izrada isplatnih lista i naloga za doznake u korist računa radnika, kao i naloga za doznake koje se odnose na poreze i doprinose iz i na primanja
 • izrada i dostava rekapitulacije uplata na tekuće račune radnika, pojedinačnih naloga za plaćanje i datoteka za unos u e-bankarstvo
 • izrada zahtjeva za povrat isplaćenih plaća za vrijeme bolovanja
 • priprema i slanje JOPPD obrasca putem aplikacije e-Porezna
 • popunjavanje svih zakonom propisanih obrazaca i izvještaja te elektronsko slanje nadležnim institucijama
 • priprema pojedinačnih godišnjih izvješća o isplati plaće (IP obrazac za djelatnike) i potvrda o isplaćenim drugim dohodcima
 • baza podataka sa svim uplatama i obračunima po zaposleniku ili primatelju drugog dohotka
 • priprema temeljnica i naloga za knjiženje u računovodstvu
 • vođenje matične knjige radnika/evidencija o radnicima
 • godišnje prijave poreza na dohodak

KONTAKTIRAJTE NAS

OBRAČUN PLAĆA

Start typing and press Enter to search