Odgoda plaćanja poreznih obaveza zbog epidemije koronavirusa - Fiscalis

24 ožujka, 2020

U Narodnim novinama broj 35/2020 0bjavljen je Pravilnik o dopunama Pravilnika o provedbi Općeg poreznog zakona kojim se propisuju odredbe za provedbu COVID-19 poreznih mjera za pomoć gospodarstvu u obliku odgoda plaćanja poreznih obaveza zbog epidemije koronavirusa. Pravilnik stupa na snagu 24. ožujka 2020. godine, a u nastavku dostavljamo pregled najvažnijih informacija u vezi odgode i obročne naplate poreznih obveza.

Za koje se porezne obveze može tražiti odgoda?

Poduzetnici (pravne i fizičke osobe) mogu podnositi zahtjeve za odgodu plaćanja:
dospjelih poreza (dobit, dohodak, PDV, porez na promet nekretnina, porez na automate za zabavne igre itd.),
doprinosa i drugih javnih davanja (pristojbe, naknade za koncesije, novčane kazne za porezne prekršaje i sva davanja čija je naplata u nadležnosti poreznog tijela), koji na dan podnošenja zahtjeva nemaju dospjelog neplaćenog poreznog duga, odnosno ako je njihov iznos poreznog duga manji od 200,00 kuna.

Zahtjev se ne može podnositi za carine i trošarine.

Odgoda se može tražiti za sve porezne obveze koje dospijevaju unutar tri (3) mjeseca, počevši od 20. ožujka 2020. godine.

 

Kako se može odgoditi plaćanje PDV-a?

Za odgodu plaćanja PDV-a posebno je pravilo, zahtjev mogu poslati poduzetnici koji su u 2019. godini imali isporuke (bez PDV-a) manje od 7,5 milijuna kuna, a plaćaju PDV prema izdanim računima (obavljenim isporukama). To znači da poduzetnici koji plaćaju PDV prema naplaćenim naknadama ne mogu koristiti ovu mjeru.

Poduzetnici koji zadovoljavaju uvjete za traženje odgode plaćanja PDV-a mogu to zatražiti za obveze koje dospijevaju unutar tri (3) mjeseca, počevši s obvezom koja dospijeva u travnju 2020. godine.

Tko ispunjava uvjete?

Zahtjev mogu podnijeti poduzetnici koji:

Imaju pad prihoda/primitaka za najmanje 20 % u mjesecu koji prethodi mjesecu podnošenja zahtjeva za odgodu plaćanja poreza (npr. Pad prihoda u 03/2020 – podnošenje zahtjeva za odgodu u 04/2020) u odnosu na isti mjesec prethodne 2019.g.

Koji učine vjerojatnim da će mu prihodi/primitci u sljedeća tri mjeseca biti manji za 20 % u odnosu na isto razdoblje prethodne godine

Uz ispunjenje navedenih pokazatelja poduzetnik koji će tražiti odgodu plaćanja PDV-a treba dokazati da dospjela obveza PDV-a proizlazi iz izdanih računa koji nisu naplaćeni i/ili druge pokazatelje koji mu utječu na likvidnost.

 

Kome se podnosi zahtjev?

Zahtjev se podnosi Poreznoj upravi elektroničkim putem – putem sustava ePorezna.

Postoji li obrazac – propisana dokumentacija?

Obrasci Zahtjeva su dostavljeni poreznim obveznicima putem sustava ePorezna. Zahtjev treba obrazložiti i potkrijepiti pouzdanim podatcima i dokazima koji potvrđuju postojanje pokazatelja nemogućnosti plaćanja dospjelih poreznih obveza.

Postoji li provjera dokumentacije?

Porezna uprava može naknadno provjeriti činjenice navedene u zahtjevu, a temeljem kojih je odobrena mjera odgode plaćanja poreza.

Koji je rok odgode plaćanja?

Dospjele porezne obveze mogu se odgoditi za najdulje tri mjeseca računajući od dospijeća svake dospjele porezne obveze posebno. Npr. dospjeli PDV 30. travnja može se odgoditi do 30. srpnja i sl.
Ako posebne okolnosti potraju duže, rok se može produžiti za dodatna tri mjeseca.

Kamate?

Za odgođeni porez se ne obračunavaju kamate.

Može li se odgođena porezna obveza platiti u obrocima?

Poduzetnik koji nije u mogućnosti platiti odgođenu dospjelu poreznu obvezu po njezinom odgođenom dospijeću, može podnijeti pisani i obrazloženi zahtjev za obročnom otplatom u roku od pet dana od dana dospijeća obveze koju nije u mogućnosti platiti.

Obročna otplata može se odobriti u mjesečnim obrocima, bez kamata, a najduže na 24 mjeseca.

Koji je rok za odgovor?

Porezna uprava o zahtjevu odlučuje žurno i u jednostavnom postupku. Odgovor se šalje elektroničkim putem.

 

_____________________________

Potrebna vam je pomoć? Kontaktirajte nas ovdje.

_____________________________

KONTAKTKontakt podaci
Računovodstvene usluge za vaš uspjeh i uštede u poslovanju.
NAŠ UREDGdje nas možete pronaći?
karta hrvatske linije fiscalis zagreb hrvatska - Copy
Zagreb, Hrvatska
Ul. Damira Tomljanovića Gavrana 11
PRATITE NASFiscalis na mrežama
Pronađite nas na društvenim mrežama i budite uvijek u toku s novim zbivanjima
KONTAKTKontakt podaci
Računovodstvene usluge za vaš uspjeh i uštede u poslovanju
NAŠ UREDGdje nas možete pronaći?
karta hrvatske linije fiscalis zagreb hrvatska - Copy
Zagreb, Hrvatska
Ul. Damira Tomljanovića Gavrana 11
PRATITE NASFiscalis na mrežama
Pronađite nas na društvenim mrežama i budite uvijek u toku s novim zbivanjima

Copyright by Fiscalis. Sva prava pridržana.

Copyright by Fiscalis. All rights reserved.