Posebne mjere za pomoć gospodarstvu zbog epidemije koronavirusa - Fiscalis

22 ožujka, 2020

Vlada Republike Hrvatske predložila je mjere za pomoć gospodarstvu zbog epidemije virusa COVID-19 (SARS CoV-2) u Hrvatskoj. Glavni cilj ovih mjera je dati poticaj za zadržavanje radnih mjesta, ali i rješavanje problema nelikvidnosti onima čija je poslovna aktivnost smanjenja zbog epidemije.

Porezi i doprinosi

  • Odgoda i obročno plaćanje obveze poreza na dobit, poreza na dohodak i doprinosa, na predloženo razdoblje „3 + 3“ mjeseca uz mogućnost obročne otplate obveza koje su dospjele za vrijeme trajanja posebnih okolnosti. Obročna otplata moguća je nakon isteka razdoblja odgode plaćanja. Rok otplate je 24 mjeseca. Na odobrenu odgodu i obročno plaćanje ne obračunavaju se kamate i u tom periodu ne teče zastara. Ova mjera bit će detaljnije definirana izmjenama Pravilnika o provedbi Općeg poreznog zakona.
  • Primici od potpora po osnovi obavljanja samostalne djelatnosti radi ublažavanja negativnih posljedica izvanredne situacije izuzet će se od oporezivanja porezom na dobit odnosno porezom na dohodak.
  • Povrat više plaćenog poreza (i prireza) na dohodak građanima za 2019. godinu izvršavat će se ranije, u pravilu već tijekom lipnja 2020. godine.

 

Potpore za očuvanje radnih mjesta

Odobrit će se potpore za očuvanje radnih mjesta poslodavcima u sektorima pogođenima koronavirusom u vidu financiranja neto minimalne plaće (3.250 kuna) po stalno zaposlenom u sljedeća tri mjeseca, uz mogućnost produženja.Tu mjeru će moći koristiti isključivo poslodavci koji ne otpuštaju radnike i ne koriste druge mjere Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i drugih davatelja potpora vezano uz zapošljavanje.

Produženje trajanja mjere stalni sezonac.

Osiguranje isplate minimalne plaće za osobe s invaliditetom zbog zadržavanja u zaposlenosti.

Odgoda plaćanja novčane naknade za sve poslodavce obveznike kvote za zapošljavanje osoba s invaliditetom.

Omogućavanje korisnicima EU potpora mogućnost privremene obustave ili odgode provedbe projekata, odgodu plaćanja povrata i uvažiti smanjeno ostvarenje planiranih indikatora na projektima uslijed objektivnih novonastalih okolnosti.

Bezuvjetno produljenje trajanja projekta za tri mjeseca za sve projekte sufinancirane iz Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“ koji su u provedbi i sa rokom završetka u mjesecima ožujak, travanj i svibanj 2020. godine, prema određenim uvjetima.

Uvođenje dodatnog grace perioda za obvezu očuvanja radnih mjesta, a da se pritom ne gubi pravo na potporne mjere vezano za realizaciju investicijskih projekata koji se provode sukladno Zakonu o poticanju ulaganja.

 

Turizam i ugostiteljstvo

Odgoda plaćanja turističke članarine za gospodarske subjekte i privatne iznajmljivače.

Odgoda plaćanja turističke pristojbe za privatne iznajmljivače (paušal).

Potpore za programe financiranja obrtnih sredstava i poboljšanja likvidnosti ugroženih gospodarstvenika u turizmu.

Odgoda plaćanja naknade za korištenje koncesije na turističkom zemljištu u kampovima.

 

Povoljniji krediti i garancije, reprogram postojećih kredita

HBOR – mjere podrške:

Uvodi se moratorij na kreditne obveze po postojećim plasmanima.

Uvodi se mogućnost reprograma postojećih kredita uz poček u otplati glavnice.

Odobravaju se novi krediti za likvidnost gospodarskim subjektima za financiranje plaća, režijskih troškova i ostalih osnovnih troškova poslovanja, u suradnji s poslovnim bankama.

Odobravaju se garancije (police osiguranja) poslovnim bankama izvoznika i HBOR-u u okviru garantnog fonda osiguranja izvoza.

Proširuje se opseg garantnog fonda za osiguranje izvoza čime se u korisnike uključuje i sektor turizma te gospodarski subjekti koji vrše posredan izvoz ili su dobavljači izravnih izvoznika.

 

Poslovne banke – mjere podrške:

Obustavlja se izvršenje svih mjera prisilne naplate prema svim dužnicima (pravnim ili fizičkim osobama) u razdoblju od tri mjeseca.

Odobravaju se krediti za likvidnost i radni kapital (plaće i radni kapital izuzev obveza prema financijskim institucijama) ročnosti do tri godine.

Provođenje reprograma od strane kreditnih institucija prema označenim klijentima po ubrzanom postupku bez reklasifikacije u status neispunjavanja obveza.

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) i EU projekti – mjere podrške:

Pomoć mikro, malim i srednjim poduzetnicima kroz moratorij na rate zajmova do 31. prosinca 2020. godine te produljenje otplate/ roka korištenja kredita za koje je izdano jamstvo, uvođenje specijalnih kreditnih linija (tzv. „COVID-19 zajmovi“), niže kamatne stope i više maksimalne stope jamstava.

Bezuvjetno produljenje trajanja projekta, kao i obveze povrata sredstava, za 90 dana za sve projekte sufinancirane iz Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ koji su u provedbi i sa rokom završetka u mjesecima ožujak, travanj i svibanj 2020. godine, prema određenim uvjetima.

 

Potpore u kulturi

Potpore samostalnim umjetnicima, samozaposlenima i fizičkim i pravnim osobama u kulturnim i kreativnim industrijama.

Razni poticaji za odobrene projekte u kulturi (npr. priznavanje troškove organizacije otkazanih projekata, osiguranje sredstava za produženo razdoblje pripremnih aktivnosti i sl.).

 

Potpore u prometu

Privremena obustava naplate naknade za dozvole za izvanredni prijevoz na javnim cestama u razdoblju do 1. lipnja 2020. godine.

Privremena odgoda sezonskog povećanja cestarine za 10% za vozila IA, I i II skupine u razdoblju od 15. lipnja do 15. rujna.

Privremeno produženje sezonskog „zimskog“ ENC popusta (koji prestaje 31. ožujka) do 1. lipnja 2020. godine.

Dodatni popust od 7% za vozila EURO VI, za vozila III i IV skupine koja koriste ENC uz naknadno plaćanje kreditnom/ naftnom karticom, tijekom godine dana.

Privremeno produljenje valjanosti svjedodžbi i drugih isprava u međunarodnoj i nacionalnoj plovidbi.

 

Predložene mjere su upućene na prihvaćanje u saborsku proceduru te će biti konkretnije definirane provedbenim propisima.

 

_____________________________

Potrebna vam je pomoć? Kontaktirajte nas ovdje.

_____________________________

KONTAKTKontakt podaci
Računovodstvene usluge za vaš uspjeh i uštede u poslovanju.
NAŠ UREDGdje nas možete pronaći?
karta hrvatske linije fiscalis zagreb hrvatska - Copy
Zagreb, Hrvatska
Ul. Damira Tomljanovića Gavrana 11
PRATITE NASFiscalis na mrežama
Pronađite nas na društvenim mrežama i budite uvijek u toku s novim zbivanjima
KONTAKTKontakt podaci
Računovodstvene usluge za vaš uspjeh i uštede u poslovanju
NAŠ UREDGdje nas možete pronaći?
karta hrvatske linije fiscalis zagreb hrvatska - Copy
Zagreb, Hrvatska
Ul. Damira Tomljanovića Gavrana 11
PRATITE NASFiscalis na mrežama
Pronađite nas na društvenim mrežama i budite uvijek u toku s novim zbivanjima

Copyright by Fiscalis. Sva prava pridržana.

Copyright by Fiscalis. All rights reserved.