RAČUNOVODSTVENE USLUGE

Naše računovodstvene usluge će vam pomoći smanjiti troškove i omogućiti učinkovito vođenje vaših poslovnih knjiga. Osim toga, suvremenim tehnološkim rješenjima Fiscalis vam pruža 24/7 siguran online pristup svim vašim financijama. Surađujemo sa široko poznatim programskim rješenjima poput 4d Wand, Pantheon i drugim popularnim računovodstvenim aplikacijama.

Pružanje financijskih informacija našim klijentima točno i na vrijeme je naša obveza koja ne može biti ugrožena. Smisleno, dobro organizirane financijske evidencije će osigurati da se vaše poslovanje izvodi učinkovitije na dnevnoj bazi.

Naša tvrtka pruža cijeli niz isplativih računovodstvenih usluga, uključujući sljedeće:


Vođenje poslovnih knjiga:

inicijalna uspostava poslovnih knjiga i računskog plana
vođenje glavne i pomoćnih knjiga financijskog knjigovodstva
knjiženje transakcija i unos podataka u računovodstveni program


Priprema obračuna:

obračun poreza na dodanu vrijednost
obračun poreza na dobit, poreza po odbitku, posebnih poreza i trošarina te ostalih poreza
obračun kamata
obračun tečajnih razlika
obračun amortizacije osnovnih sredstava
obračun putnih naloga
obračun blagajne


Priprema izvještaja:

Koliko dobro poznajete svoje financijske obveze pri zatvaranju poslovne godine? Kao poduzetnik upoznati ste s važnošću izrade završnih godišnjih računa na vrijeme. Fiscalis vam pruža stručnu pomoć u obračunu vaših poreznih obveza, bez obzira na djelatnost kojom se bavite ili vrsti softvera kojim se koristite u vašem poslovanju. Naše usluge zaključivanja poslovne godine su prilagođene, temeljite i pouzdane. One uključuju:


Priprema konsolidiranih financijskih izvještaja:

Kompozicija godišnjih financijskih izvještaja i bilješki uz financijske izvještaje


Ostale usluge:

evidencija i usklađivanje salda-konti kupaca i dobavljača
blagajničko poslovanje
izrada dokumentacije
praćenje stanja obveza javnih davanja
podrška tijekom poreznih i drugih nadzora i revizija
izvještavanje prema državnim institucijama (PU, HZZO, HZMO, Regos, Fina, HNB, Hanfa)
izrade računovodstvenih politika, sukladno zakonskim odredbama i obvezama

KONTAKTIRAJTE NAS

RAČUNOVODSTVENE USLUGE

Start typing and press Enter to search